Christian Ochsenfahrt for Tush Magazine

By  |  Comments

Christian Ochsenfahrt

Magazine: Tush
Issue: Spring 2012
Cover Model: Christian Ochsenfahrt |Elite, FM Agency, VNY|
Photography by Stefan Heinrichs
Website: www.tushmagazine.com
Model Christian Ochsenfahrt photographed for the revamped Tush Magazine by photographer Stefan Heinrichs.

Christian Ochsenfahrt Christian Ochsenfahrt Christian Ochsenfahrt