Landerson Braga by Fernando Gómez for Male Model Scene

By  |  Comments

Landerson Braga

Model: Landerson Braga |Kult, Q Models|
Hair: Rosa Matilla
Stylist: Charlotte Dubois
Photography by Fernando Gómez
Website: www.fernando-gomez.com
Photographer Fernando Gómez steps outside for this marvelous session starring Landerson Braga captured exclusively for Male Model Scene

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga

Landerson Braga