Hao Yun Xiang for GQ Germany

By  |  Comments

Hao Yun Xiang

Magazine: GQ Germany
Issue: September 2012
Model: Hao Yun Xiang |Sight Models|
Photographer: Daniel Riera
Website: www.danielriera.com 
Fashion photographer Daniel Riera connects with the promising Hao Yun Xiang at Sight Management Studio, for this elegant German GQ session.

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang

Hao Yun Xiang