Stas Svetlichnyy for Men’s Joker Blue

By  |  Comments
12 Shares

Stas Svetlichnyy

Magazine: Men's Joker Blue
Issue: Vol 2
Model: Stas Svetlichnyy |2pm, Bravo, d'management, DNA, FM Agency, FordLA Models, Mega, Sight|
Hair & Makeup: Go Utsugi  |Switch|
Stylist: Go Nishimura
Photographer: Masayuki Shimizu |Es Quisse|
Model Stas Svetlichnyy photographed by Masayuki Shimizu for Men's Joker Blue.

Stas Svetlichnyy Stas Svetlichnyy Stas Svetlichnyy Stas Svetlichnyy

*source | mensmodelstalk