Karol by Krzysztof Wyzynski

By  |  Comments
94 Shares

Karol

Model: Karol |Gaga Models|
Styling & Photography: Krzysztof Wyzynski
Website: www.wyzynski.com
Karol at Gaga Models stops by Krzysztof Wyzynski's studio for a fresh portfolio update. There's more of the shoot after the jump:

Karol

Karol

Karol

Karol

Karol

Karol